Заштитете го Вашиот код

Зголемете ја прифатливоста и продажбата на Вашиот софтвер

Ви нудиме Code signing сертификати од глобално признати и прифатени издавачи на овој тип сертификати.

Сертификати за потпишување на софтверски апликации или датотеки - Code signing

Овие сертификати се дигитална потврда за автентичност и непроменливост на Вашите потпишани софтверски апликации или датотеки. Code Signing сертификатот обезбедува независна автентикација на потписникот на софтверот и глобална препознатливост. Со примена на Code Signing сертификат Вашите корисници се сигурни дека Вие сте автор на потпишаните софтверските апликации и дека тие не се видоизменети или компромитирани.

Изберете издавач на Code Sign сертификат

 
SYMANTEC SECURE SITE
 • 22610,00
 • 22610,00
SYMANTEC SECURE SITE OBNOVA
 • 22610,00
 • 22610,00
SYMANTEC SECURE SITE PRO
 • 49960,00
 • 49960,00
SYMANTEC SECURE SITE PRO OBNOVA
 • 49960,00
 • 49960,00
SYMANTEC SECURE SITE WITH EV
 • 49590,00
 • 49590,00
SYMANTEC SECURE SITE WITH EV OBNOVA
 • 49590,00
 • 49590,00
SYMANTEC SECURE SITE PRO WITH EV OBNOVA
 • 72930,00
 • 72930,00
SYMANTEC SECURE SITE PRO WITH EV OBNOVA
 • 72930,00
 • 72930,00
Thawte 123
 • 3650,00
 • 3650,00
 • Thawte 123 OBNOVA
 • 3650,00;
 • 3650,00;
Thawte SSL Web Server
 • 14590,00
 • Thawte SSL Web Server OBNOVA
 • 14590,00
Thawte SSL SGC Supercerts
 • 5840,00
 • Thawte SSL SGC Supercerts OBNOVA
 • 5840,00
Thawte SSL Web Server with EV
 • Thawte SSL Web Server with EV OBNOVA
Thawte SSL Web Server Wildcard
 • Thawte SSL Web Server Wildcard OBNOVA
GeoTrust Quick SSL Premium
 • 4380,00
 • 4380,00
 • GeoTrust Quick SSL Premium OBNOVA
 • 4380,00
 • 4380,00
GeoTrust True Business ID
 • 5840,00
 • GeoTrust True Business ID OBNOVA
 • 5840,00
GeoTrust True Business ID with EV
 • 14590,00
 • GeoTrust True Business ID with EV OBNOVA
 • 14590,00
GeoTrust True Business ID Wildcard
 • GeoTrust True Business ID Wildcard OBNOVA
Symantec CODE SIGN
Thawte CODE SIGN
 
DigiCert Code Signing сертификати

Code signing сертификат е дигитален сертификат кој помага да се заштитат корисниците од преземање на компромитирани софтверски апликации или датотеки преку интернет. Кога датотеката или софтверската апликација, која е дигитално потпишана од производителот, се модификува или компромитира после објавувањето, корисникот при преземањето ќе добие предупредување дека потеклото на датотеката или софтверската апликација не може да биде потврдена.

Тип на апликација Microsoft® Authenticode® (Multi-Purpose) Java® Microsoft® Office VBA Adobe® AIR®
Софтверска апликација
Намена Дигитално потпишување на 32- и 64-bit user-mode датотеки (.exe, .cab, .dll, .ocx, .msi, .xpi и .xap) и дигитално потпишување на код за Microsoft® Office 2000, Microsoft VBA, Netscape Object Signing, и Marimba Channel Signing. Дигитално потпишување на .jar датотеки и Java апликации за desktop и мобилни уреди, препознатливост од страна на Java Runtime Environment (JRE). Digitally sign VBA objects and macros. For Microsoft Office and third-party applications using VBA – sign macros in Office and VBA environments. Дигитално потпишување на .air или .airi датотеки. Потребно за сите AIR-базирани апликации
Нов сертификат

Избери период на важност

29.080,00

купи

Избери период на важност

29.080,00

купи

Избери период на важност

30.390,00

купи

Избери период на важност

30.390,00

купи
Обнова

Избери период на важност

1.100,00

Обнови

Избери период на важност

1.100,00

Обнови

Избери период на важност

1.100,00

Обнови

Избери период на важност

1.100,00

Обнови
 

сите цени се во денари со вклучен ДДВ

 
Thawte Code Signing сертификати

Лесната online дистрибуција придонесе развивачите на софтвер да креираат код од било каде и за било кого. Но исто така е зголемена и можноста за измама и ширење на малициозен код. Со Code Signing сертификатите на Thawte® вашиот код ќе биде безбеден и доверлив за клиентите исто како запакуван софтверски пакет од полица на продавница.Придобивки за производителите на софтвер:

 • Зголемување на дистрибуција и прифаќање на можноста за online преземање на софтвер
 • Намалување на грешки и пораки со сигурносни предупредувања
 • Заштита на корисниците од преземање злонамерен код.
Тип на апликација Microsoft® Authenticode® (Multi-Purpose) Java® Microsoft® Office VBA Adobe® AIR®  Mac®
Софтверска апликација
Намена Дигитално потпишување на 32- и 64-bit user-mode датотеки (.exe, .cab, .dll, .ocx, .msi, .xpi и .xap) и дигитално потпишување на код за Microsoft® Office 2000, Microsoft VBA, Netscape Object Signing, и Marimba Channel Signing. Дигитално потпишување на .jar датотеки и Java апликации за desktop и мобилни уреди, препознатливост од страна на Java Runtime Environment (JRE).  Дигитално потпишување на VBA objects и macros. За Microsoft Office и апликации од трети страни кои користат VBA – Потпишување на макроа во Office и VBA околина. Дигитално потпишување на .air или .airi датотеки. Потребно за сите AIR-базирани апликации. Дигитално потпишување на Apple desktop апликации.
Нов сертификат

Избери период на важност

30.390,00

купи

Избери период на важност

30.390,00

купи

Избери период на важност

30.390,00

купи

Избери период на важност

30.390,00

купи

Избери период на важност

30.390,00

купи
Обнова

Избери период на важност

1.100,00

Обнови

Избери период на важност

1.100,00

Обнови

Избери период на важност

1.100,00

Обнови

Избери период на важност

1.100,00

Обнови

Избери период на важност

1.100,00

обнови
 

сите цени се во денари со вклучен ДДВ

Повеќе информации за производите

Ценовник за Code Signing сертификати

преземи

Често поставувани прашања

Прегледај