Драјвери за SafeNet 5110 CC PKI Токен
KIBSTrust SafeNet Authentication Client v.10.8-R6 верзија Преземи
32bit 10.8-R6 MSI
64bit 10.8-R6 MSI
KIBSTrust SafeNet Authentication Client v. 10.8-R2 верзија Преземи
32bit 10.8-R2 MSI
64bit 10.8-R2 MSI
Минидрајвер за Gemalto ID Prime (.NET/MD) PKI Токен
Windows 10 и Windows Server 2016 Преземи
32bit MSI
64bit MSI
Windows 8 и Windows Server 2012 (не поддржан софтвер) Преземи
32bit MSI
64bit MSI
Windows 7  (не поддржан софтвер) Преземи
32bit MSI
64bit MSI
Библиотека  за Gemalto ID Prime (.NET/MD) PKI Токен
#PKCS Gemalto ID Prime (не поддржан софтвер) Преземи
32bit MSI
64bit MSI
Софтвер за Gemalto Java PKI токен
Gemalto Classic Client 6.3 (не поддржан софтвер) Преземи
32bit MSI
64bit MSI


© 2024 КИБС АД Скопје. Сите права се задржани.