Продукциски серификати

Root CA Certificates

Distinguished name Serial number Validity start Validity end Download
CN = KIBSTrust Root CA G1
OU = KIBSTrust
O = KIBS AD Skopje
C = MK
01 30.11.2017 30.11.2047 PEM
CN = KIBSTrust Root CA G2
2.5.4.97 = NTRMK-5529581
OU = KIBSTrust Services
O = KIBS AD Skopje
C = MK
487b841cb79bf38deb309e7737a76da9 04.03.2021 05.03.2041 PEM

Intermediate CA Certificates

Distinguished name Serial number Validity start Validity end Download
CN = KIBSTrust Root CA G1
OU = KIBSTrust
O = KIBS AD Skopje
C = MK
02 30.11.2017 30.11.2037 PEM

Issuing CA Certificates

Distinguished name Serial number Validity start Validity end Download
CN = KIBSTrust Light Sign G1
O = KIBS AD Skopje
C = MK
02 30.11.2017 30.11.2027 PEM
CN = KIBSTrust Encrypt G1
OU = KIBSTrust
O = KIBS AD Skopje
C = MK
04 30.11.2017 30.11.2027 PEM
CN = KIBSTrust Issuing Qsig CA G2
2.5.4.97 = NTRMK-5529581
OU = KIBSTrust Services
O = KIBS AD Skopje
C = MK
28773942cac77578f3c50998e261377e 04.03.2021 05.03.2031 PEM
CN = KIBSTrust Issuing Qseal CA G2
2.5.4.97 = NTRMK-5529581
OU = KIBSTrust Services
O = KIBS AD Skopje
C = MK
3d556215812b9054f5898cf00304ed08 04.03.2021 05.03.2031 PEM
CN = KIBSTrust Issuing QTSA CA G2
2.5.4.97 = NTRMK-5529581
OU = KIBSTrust Services
O = KIBS AD Skopje
C = MK
2ea16a981fc2d649b83616f935c66048 22.09.2022 23.09.2032 PEM

Time Stamping Certificates

Distinguished name Serial number Validity start Validity end Download
CN = KIBSTrust TSU Momentum 2023
O = KIBS AD Skopje
2.5.4.97 = NTRMK-5529581
OU = KIBSTrust Services
C = MK
20edbe15dff66b6344ce452a9f0ecfd2 06.09.2023 04.09.2028 PEM
CN = KIBSTrust TSU Momentum 2022
O = KIBS AD Skopje
2.5.4.97 = NTRMK-5529581
OU = KIBSTrust Services
C = MK
23f353e1a1bf72eda3d84a57f190fdeb 28.09.2022 27.09.2027 PEM

© 2024 КИБС АД Скопје. Сите права се задржани.