Имате прашање или проблем?

ЧПП - Често поставувани прашања

Коренските сертификати на издавачот KIBSTrust можете да ги преземете од секцијата Коренски сертификати од https://www.kibstrust.com/mk-MK/Home/Support/.

За актуелните последни профили на сертификати, издадени од сопствена инфраструктура, согласно eIDAS регулативата, кои се издаваат почнувајќи од Јуни 2021, ова се линковите за коренските сертификати:

KIBSTrust Issuing Qsig CA G2  (Инсталирајте ги во Intermediate Certificate Authorities)

KIBSTrust Issuing Qseal CA G2  (Инсталирајте ги во Intermediate Certificate Authorities)

KIBSTrust Root CA G2  (Инсталирајте ги во Trusted Root Certficate Authorities)

За постарите профили на сертификати, издадени од Јавна инфраструктура, согласно eIDAS регулативата, кои беа издавани од септември 2020 до Јуни 2021, ова се линковите за коренските сертификати:

KIBSTrust Issuing CA for e-Signatures  (Инсталирајте ги во Intermediate Certificate Authorities)

KIBSTrust Issuing CA for e-Seals  (Инсталирајте ги во Intermediate Certificate Authorities)

Baltimore CyberTrust Root  (Инсталирајте ги во Trusted Root Certficate Authorities)

За постарите профили на сертификати, согласно Директива (ЕУ)1999/93/EC, кои се издаваа заклучно до септември 2020, ова се линковите за коренските сертификати:

KIBSTrust Intermediate

KIBSTrust Issuing

Зачувајте ги локално на вашиот компјутер, а потоа импортирајте ги на следниов начин:

1. Во Internet explorer, изберете Tools, Internet Options, потоа во табот Content изберете Certificates:

 

2. Во Certificates, изберете го соодветниот таб: Intermediate или Trusted Root Certificate Authorities, а потоа кликнете на копчето Import:

3. Во следниот прозорец, изберете ја .crt датотеката, од патеката каде што претходно сте ги сочувале.

4. Потоа инсталирајтe ги во Intermediate или Trusted Root Cerification Authorities:

5. На крај, изберете го копчето Finish, со што успешно ќе се заврши постапката на инсталација на коренски сертификат.

 

За да импортирате сертификат во Internet Explorer (IE), прво треба да имате датотека од вашиот сертификат со екстензија .pfx или .p12, a потоа да ги извршите следните чекори:

Во IE, бирате Tools/Internet Options/Content/Certificates. Потоа во делот Personal, изберете Import, со што ќе се отвори волшебник(Wizard), кој ќе ве води во постапката за импорт. Изберете Browse, а потоа посочете ја патеката на датотеката на вашиот сертификат. Внесете ја лозинката која сте ја поставиле при правење безбедносна копија од сертификатот. Изберете Mark the private key as exportable и продолжете понатаму. Изберете ја опцијата „Automatically select the certificate store based on the type of certificate“, потоа избирајте Next и на крај Finish. Треба да добиете порака за успешно импортирање на вашиот сертификат.Сертификатот сега треба да се појави во Вашата листа на лични сертификати:

 

 

!!! Датотеката во која ќе го експортирате Вашиот сертификат и лозинката за истата зачувајте ги на безбеден надворешен медиум (надворешен хард диск, USB flash меморија, CD/DVD…)

За да направите безбедносна копија од Вашиот сертификат од Internet Explorer треба да ги извршите следните чекори:

Oд менито на прелистувачот кликнете на копчето Tools и селектирајте Internet Options/Content/Certificates. Потоа од табот Personal, изберете го Вашиот сертификат и кликнете на копчето Export:

 

Со кликнување на копчето Export се отвора волшебник (Wizard) кој ќе Ве води низ постапката за експортирање сертификат. За да продолжите кликнете Next, а потоа изберете ја опцијата „Yes, export the private key“ . Изберете .PFX формат за датотека во кој ќе се експортира сертификатот и изберете да се експортираат и коренските сертификати:

Внесете лозинка со која ќе го заштитите приватниот клуч. Поставената лозинка ја знаете само Вие, Ве молиме да ја запаметите или да ја запишете на безбедно место!

Потоа изберете локација и име на датотеката.

На крај, ќе добиете порака за успешно завршена акција.

Аплицирајте online

Отпечатете формулар.

Дојдете лично со ваш важечки документ за лична идентификација.

....

PKI токен е надворешен медиум за чување на парот на клучеви и сертификатот. Предноста на PKI токен е во дополнителната заштита на Вашиот приватен клуч со којшто се креира Вашиот електронскиот потпис. Дополнителната заштита е во тоа што: 

         - Приватниот клуч генериран на PKI токен е невозможно да биде експортиран надвор од PKI. 

         - Кога се користи приватниот клуч задолжително се внесува PIN. 

PKI токен обезбедува т.н дво-нивовска заштита: нешто што имате (PKI токен) и нешто што знаете (PIN).

Фраза за автентикација е збор или реченица којашто ја внесувате во чекорот на преземање на Вашиот сертификат. Тоа е задолжителен податок и е со максимална должина од 32 карактери. Овој податок се користи во случај на обновување или поништување на сертификатот.  

Корисниците кои имаат оперативен систем Windows 8/8.1/10 може да направат промена на ПИН-от на Gemalto ID Prime PKI токенот со извршување на следните чекори:

Се приклучува Gemalto ID Prime PKI токен во компјутерот и од тастатура се притискаат копчињата CTRL+ALT+DEL. На екранот ќе се појават повеќе опции, од кои треба да се избере Change a password

Во следниот прозор во долниот дел се избира Sign-in options  Корисниците кои имаат оперативен систем Windows 10 може да направат промена на ПИН-от на Gemalto ID Prime PKI токенот со извршување на следните чекори:

Во следниот прозор во долниот дел се избира Sign-in options

Потоа се избира десната сликичка Smart Card

Во полето PIN се внесува актуелниот ПИН за Gemalto ID Prime PKI токен БСЕП, а во другите две полиња се внесува новиот ПИН. Новиот ПИН треба да содржи точно 6 бројки. За потврда се избира

На крај се добива порака за успешна промена на ПИН и се избира ОК

!!! Датотеката во која ќе го експортирате Вашиот сертификат зачувајте ja на безбеден надворешен медиум (надворешен хард диск, USB flash меморија, CD/DVD…), a лозинката запомнете ја!

За да направите безбедносна копија од Вашиот сертификат во Mozilla Firefox треба да ги извршите следните чекори:

Од менито на прелистувачот, во горен десен агол изберете Options, потоа од менито на левата страна изберете ја опцијата Privacy & Security, отидете најдолу, притиснете на копчето View certificates.

Потоа, изберете го вашиот сертификат и кликнете на копчето Backup

Изберете локација и формат(.p12) каде што ќе се зачува датотеката, внесете име на датотеката. Изберете Save. Внесете лозинка со која ќе го заштитите приватниот клуч, кликнете OK. Поставената лозинка ја знаете само Вие, Ве молиме да ја запаметите или да ја запишете на безбедно место! 

На крај ќе добиете порака дека успешно сте го бекапирале вашиот сертификат и приватниот клуч:

 

За да импортирате сертификат во Mozilla Firefox, прво треба да имате датотека од вашиот сертификат со екстензија .pfx или .p12, a потоа да ги извршите следните чекори во веб прелистувачот Моzilla Firefox:

Од горниот десен агол изберете Options, потоа од менито на левата страна изберете ја опцијата Privacy & Security, отидете најдолу, притиснете на копчето View Certificates. Од табот Your Certificates  изберете го копчето Import, потоа посочете ја патеката на датотеката на вашиот сертификат. Внесете ја лозинката која сте ја поставиле при правење безбедносна копија од сертификатот.Треба да добиете порака за успешно импортирање на вашиот сертификат.

Сертификатот сега треба да се појави во Вашата листа на лични сертификати:

Коренските сертификати на издавачот KIBSTrust можете да ги преземете од:

KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

KIBSTrust Issuing Qseal CA G2

KIBSTrust Root CA G2

Зачувајте ги локално на вашиот компјутер, а потоа импортирајте ги на следниов начин:

1. Во интернет прелистувачот Mozilla firefox, кликнете горе десно, потоа, Options:

2. На следниот прозор изберете Privacy & Security, а потоа View Certificates

3. Во следниот прозорец, изберете Authorities, потоа изберете Import и посочете ја патеката каде се наоѓа crt фајл од сертификатот кој сакате да го импортирате.

 

4. По успешно инсталирање, ќе добиете порака дека сертификатот е успешно инсталиран.

Софтвер и драјвери

KIBSTrust SafeNet Authentication Client

Минидрајвери за Gemalto ID Prime (.NET и MD) PKI токени: (Минидрајверите се потребни за Internet Explorer)

PKCS#11 Библиотеки за Gemalto ID Prime (.NET и MD) PKI токени: (Библиотеките се потребни за Mozilla Firefox, како и за веб сајтот на E-даноци: https://etax-fl.ujp.gov.mk/ )

Софтвер за работа со Gemalto Java PKI токен (овој софтвер е потребен за Internet expolorer и за Mozilla Firefox)

;

Коренски сертификати

Коренски сертификати од Сопствена инфраструктура на издавачот KIBSTrust (G2), согласно eIDAS

Коренски сертификати од Јавна инфраструктура на издавачот KIBSTrust (G1), согласно eIDAS

Коренски сертификати од Јавна инфраструктура на издавачот KIBSTrust, согласно Директива (ЕУ)1999/93/EC

Коренски сертификати од Приватна инфраструктура на издавачот KIBSTrust за SSL, Personal CA и Light Sign сертификати

Сертификати за временски жиг

;

Услуги

Услуги за квалификувани сертификати

Услуги за Сопствена инфраструктура на клучеви KIBSTrust (G2), согласно eIDAS

Услуги за Јавна инфраструктура на клучеви KIBSTrust (G1), како дел од DigiCert, согласно eIDAS

Услуги за Јавна инфраструктура на клучеви KIBSTrust, како дел од Symantec, согласно Директива(EU) 1999/93/EC

;